Disclaimer

Disclaimer

Door het verkrijgen van toegang tot deze website en het gelinkte dashboard en alle informatie en materiaal die hier te vinden is, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van de onderstaande voorwaarden, die te begrijpen en het hiermee instemmen.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij/zij maakt op grond van de informatie die te vinden is op de website en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. De informatie die te vinden is op onze website en op andere kanalen waarop we informatie geven kunnen geen rechten worden ontleend. De website en andere kanalen kunnen zonder voorafgaande toestemming of aankondiging gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom
De inhoud van deze website en de inhoud van ons andere kanalen zoals het dashboard waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houders van het eigendomsrecht.

Gelinkte websites

Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Het gebruik van gelinkte websites is op eigen risico, wij aanvaarden hier geen aansprakelijkheid voor. We kunnen de website en de links en informatie die erop staat op elk moment wijzigen of verwijderen.

Geen aansprakelijkheid
Wij streven ernaar om altijd nauwkeurige en actuele informatie op te nemen in onze website maar we kunnen geen garantie geven dat de informatie volledig of juist is. We kunnen tevens niet garanderen dat de website altijd bereikbaar is, enige gevolgen van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van onze website kunnen we niet aanvaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.